EU-miljoner till arbetslösa i Sverige

Sverige kan snart få knappt 40 miljoner kronor från EU:s globaliseringsfond för åtgärder till cirka 700 anställda som förlorat jobbet på läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Förra året lade läkemedelsföretaget AstraZeneca ner sina forskningsanläggningar i Lund och Umeå och drog ner verksamheten i Mölndal och Södertälje, något som påverkade knappt 1000 anställda. Sveriges regering sökte då ersättning från EU:s globaliseringsfond för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder för de 700 människor som förväntades ha det svårast att hitta ett nytt jobb.

EU-parlamentets budgetutskott godkände i dag Sveriges ansökan på 4,3 miljoner euro, motsvarande 37 miljoner svenska kronor, med tillägget “trots att denna medlemsstat har motsatt sig fondens fortlevnad efter 2013”. Sverige anser inte att globaliseringsfonden ska finnas kvar i EU:s nästa långtidsbudget.

Ansökan går nu vidare till omröstning i hela parlamentet den 23 oktober. I nästa vecka är ärendet uppe för godkännande i EU:s ministerråd.

Sverige lämnade även in en ansökan i maj på drygt 46 miljoner kronor (5,4 miljoner euro) för 1350 anställda som arbetade på Saab, en ansökan som fortfarande behandlas av EU-kommissionen.

Globaliseringsfonden inrättades 2006 och finns till för att länder som drabbas av stora nedskärningar ska bekosta arbetsmarknadsåtgärder för dem som förlorar jobbet. 2011 beviljade fonden utbetalningar på sammanlagt 128 miljoner euro, cirka 1,1 miljard kronor.