Annons

Endast ett fåtal av motionerna i riksdagen blir verklighet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Minimala chanser få igenom EU-motion

Riksdagsmotioner är främst ett sätt att lyfta den egna politiken och skapa diskussion. Under hösten kommer allt från sexköpsförbud till utträde behandlas.

I årets motionsskörd återfinns flera motioner som handlar om EU, bland annat motioner om en europeisk vårdgaranti, att Sverige ska gå ut ur unionen och förändringar av den gemensamma handelspolitiken.

Jens Holm (V) har med flera andra i partiet lagt en motion om internationell handelspolitik. De vill bland annat att mänskliga rättigheter ska bli viktigare i EU:s associeringsavtal med Israel och Marocko och att Sverige i EU ska arbeta för att ta bort handelshinder mot utvecklingsländer.

– Det är viktigt att lyfta det här så att inte handelpolitik och EU-frågor reduceras till beslut som ministrarna fattar. Vi vill ha större folklig förankring i EU-politiken och motioner är ett sätt att få upp dem på dagordningen, säger Jens Holm (V) till Europaportalen.

Räcker inte EU-nämnden?
– EU-nämnden är viktig men det räcker inte. Det är mer en förankringsprocess för frågor som ska komma upp i ministerrådet under veckan, säger Jens Holm som också helst skulle se att riksdagsledamöterna kunde lägga motioner året runt och att diskussionen om dem blev större.

Många motioner återkommer i mer eller mindre lika ordalydelse från år till år. Det gäller till exempel förslagen om en gemensam järnvägspolitik, användningen av EU-flaggor och förslaget om en europeisk vårdgaranti. Det verkar vara så att förhoppningen – trägen vinner – tillämpas.  Det tror en av motionärerna, Finn Bengtsson (M).
 
– Om man är envis och håller ut så efterhand så händer det att förslag kan tas upp och beaktas. Det är i alla fall viktigt att någon lyfter frågan och att det kommer in i protokollet, säger Finn Bengtsson, som motionerar om en europeisk vårdgaranti. Något som hans partikollegor föreslagit sedan 2004.

Riksdagsmotionerna är till stor del ett sätt att signalera och konkretisera sina politiska förslag inför väljarna, men också inför det egna partiet. Det blir ett sätt för enskilda ledamöter att visa sin hållning.

Sverigedemokraterna har, som enda parti, lagt tre olika motioner som ifrågasätter det svenska EU-medlemsskapet. Ett förslag om att Sverige ska ansöka om utträde ur EU, ett annat om att en folkomröstning om EU-medlemsskapet ska hållas och ett tredje om att skrivningen om EU-medlemsskapet i grundlagen ska tas bort.
 
– Vi vill ta bort skrivningen om EU i grundlagen eftersom EU inte är detsamma nu som det var när vi gick med. Om EU står med i grundlagen blir det också svårare att gå ur den dagen vi vill göra det, säger Kent Ekeroth (SD).

Att den eller de två andra motionerna som syftar till ett svensk EU-utträde går igenom är inte troligt, den politiska majoriteten i riksdagen är för ett EU-medlemskap.

– Att Sverigedemokraterna motionerar om ett svenskt EU-utträde är ett tydligt exempel på att partiet vill positionera sig och visa för den egna väljarkåren att de är aktiva och driver en fråga, även om de är medvetna om att de inte kommer få majoritet för förslaget, säger Linda Berg statsvetare på Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

Enligt Linda Berg har svenskarnas tidigare allt mer positiva inställning till EU mattats av under 2011 och en motion om utträde skulle kunna vara ett sätt att plocka upp folkligt missnöje. Något som populistiska partier ofta gör för att försöka locka potentiella nya väljare, menar hon. Ekeroth håller inte med om att så är fallet.

– Vi lägger det här förslaget för att vi menar att det är rätt. Det är inte en fråga vi tar upp för att vi tror att det finns en opinion, utan vi gör det för Sveriges bästa. Och vi vill få de andra partierna att bekänna färg i frågan, säger han.