Statsskulden är högre än reglerna tillåter i många EU-länder.

Bild: v_hujer

Hoppa till artikelns andra spalt.

Statsskulderna fortsätter öka i EU

Fortfarande är det långt kvar innan EU-länderna följer sina regler för hur höga budgetunderskott och statsskulderna får vara. Sverige tillhör en exklusiv skara på tre länder med överskott i statsbudgeten.

EU-ländernas budgetunderskott sjunker medan statsskulderna fortsätter att öka. Det visar uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat på måndagen. Ännu är det långt kvar till att budgetreglerna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följs av alla länder.

Budgetunderskottet i EU för 2011 var i genomsnitt 4,4 procent, en sänkning från 6,5 procent 2010. Fortfarande ligger 17 medlemsstater över gränsen på högst tre procents budgetunderskott. Irland hade det högsta budgetunderskottet med 13,4 procent, en nedgång från 30,9 procent 2010.

Sverige, tillsammans med Ungern och Estland, tillhör en liten skara med överskott i statsbudgeten.

Enligt EU:s regelverk får statsskulden för ett medlemsland inte vara högre än 60 procent av BNP. Det klarar bara 13 av 27 länder. I genomsnitt ligger EU-ländernas statsskulder på 82,5 procent, med högsta noteringen för den grekiska statsskulden: 170,6 procent av BNP. Mellan 2010 och 2011 ökade statsskulden i 21 länder.

Eftersom statsskulden mäts som andel av BNP påverkas procenttalet både av statsskuldens storlek och av tillväxten. Länder med hög tillväxt och oförändrad skuldsättning gynnas i jämförelsen mot länder med oförändrad skuldsättning men med låg eller fallande tillväxt. Sverige har både betalat av statsskulden och haft en relativt god tillväxt.

Av Tyskland, Nederländerna och Finland, vilka varit tongivande i kritiken av Medelhavsländernas stora ekonomiska underskott, är det bara Finland som klarar  sig under 60-procentsgränsen. Tyskland har inte klarat skuldgränsen sedan 2001 då skulden låg på 59,1 procent. Grekland och Italien har tillsammans ett olustigt unionsrekord: de har inte klarat skuldgränsen något år sedan mätningarna startade 1995.

Google har tagit fram en rörlig graf över ländernas statsskulder där man enkelt kan följa trenderna sedan 1995, klicka här.