Anders Borg får tyskt medhåll om fördragsändring

Tysklands centralbank anser att en fördragsändring i EU behövs för att övervaka EU:s banker.

EU:s föreslagna bankunion, och planerna att låta den Europeiska centralbanken ECB övervaka Europas banker, kan strida mot Lissabonfördragets artikel 127 som reglerar vad ECB får göra, sade den tyska centralbanken Bundesbank under onsdagen. En fördragsändring kan enligt Bundesbank behövas för att ro i land bankunionen, skriver Bloomberg.

Enligt Bundesbank är det också tveksamt om den panel som enligt EU-kommissionens förslag, vid sidan av ECB:s styrande råd, skulle ansvara för bankövervakningen är i enlighet med EU-lagen.

Även den svenska finansministern Anders Borg (M) har i veckan öppnat för en fördragsändring. Borg, som vill säkra ett svenskt inflytande i den kommande bankunionen, fick dock ett mycket ljummet mottagande när han lade fram sitt förslag vid finansministrarnas möte i tisdags.