Anders Borg till EU: Kan ta ett decennium att balansera höga huspriser

I onsdags återupprepade EU-kommissionen sin kritik från i våras mot den höga skuldsättningen på den svenska bostadsmarknaden. På fredagen svarade finansminister Anders Borg (M).

Den höga privata skuldsättningen och de höga huspriserna skapar makroekonomiska obalanser menar kommissionen och uppmanar Sverige på nytt att göra något åt problemet.

– De har gjort en bedömning och vi delar mycket av det. Det är därför vi intensivt jobbar med att stärka upp det finansiella systemet. Sedan får vi återkomma när [EU-kommissionen] gjort sin fördjupande granskning, säger finansminister Anders Borg (M) till Europaportalen.

Har det hänt någonting sedan kritiken kom i våras?

– Det enda som har inträffat är att vi har haft en uppbromsning på husprissidan och på lånesidan. Men det är alldeles för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det. Sverige behöver kanske ett decennium av långsam lånetillväxt och långsam husprisutveckling innan vi har kommit ner till nivåer som är mer anpassade i stabilitetshänseenden.

Är det Sveriges svar?

– Det är den position regeringen har och den har vi haft oavsett vad EU tycker kring detta.