Hoppa till artikelns andra spalt.

Kontroversiell gas nu på EU:s bord

Det är upp till varje land att bestämma om de ska utvinna skiffergas, men ett starkt regelverk behövs anser Europaparlamentet.  I den svenska berggrunden finns betydande delar av Europas skifferlager.

Under onsdagen diskuterade Europaparlamentet livligt möjligheter och risker med en brytning av skiffergas.

Debatten resulterade i två uttalanden om utvinning av skiffergas och skifferolja. Parlamentet menar att det ska vara upp till medlemsländerna att besluta om utvinning, men att de ska gå försiktigt fram och det ska finnas ett starkt regelverk för verksamheten. De uppmanar därför EU-kommissionen att undersöka om det behövs en gemensam reglering.

Den svenske Europaparlamentarikern Carl Schlyter (MP) skrädde inte orden under debatten i Strasbourg.

– Jag tycker att detta är den ultimata bilden av den extremt giriga människan som borrar sig ner tusentals meter under jord för att spräcka sönder berget för att få ut de sista resterna av den fossila energin, sade han när han pläderade för ett utvinningsstopp till dess miljökonsekvenserna utretts. Ett sådant har bland annat Frankrike, men miljöpartisten fick inte stöd för förbudet.

Kunskapen är låg om hur mycket gas som finns och vilka miljökonsekvenser utvinningen har. Förespråkarna menar att gasen kan göra Europa mindre beroende av importerad energi och att den avger mindre koldioxid än olja och kol.

Kritikerna menar istället att utvinningen kräver tusentals kubikmeter vatten och att processen kan förorena grundvattnet.

Sverige har en av de största skifferreserverna i Europa och projektering för att utvinna den fossila energin har skett bland annat i Skåne. Någon utvinning har det ännu inte blivit men planerna i Skåne mötte starkt motstånd från boende.