Oppositionen sågar regeringens förhandlingsinsats

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är mycket kritiska till vad Sverige uppnått hittills i EU-förhandlingarna och manar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) till tuffare tag.

Jonas Sjöstedt (V) är starkt kritisk till Sveriges insats i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget som just nu pågår i Bryssel. Förhandlingsresultatet från fredags morgon ligger fortfarande på bordet.

– Jag tycker att det går riktigt dåligt. Det gäller både att det kommer att bli väldigt dyrt för Sverige och det verkar som att försöken att reformera EU:s budget har havererat. Det går inte att acceptera helt enkelt, säger Jonas Sjöstedt till Europaportalen.

Sjöstedt anser det oacceptabelt att Sveriges EU-avgift höjs, vilket han befarar kommer att ta utrymme från angelägna investeringar och sociala reformer på hemmaplan. Vänsterledaren menar att statsminister Fredrik Reinfeldt är "alldeles för försiktig och risken är att Sverige blir överkörd".

– Jag tycker att han ska göra klart att Sverige lägger i ett veto om budgeten kommer att se ut så här i slutförslaget. Det behövs mer kraft bakom orden, här har britterna varit betydligt tuffare, säger Jonas Sjöstedt.

Socialdemokraterna poängterar att det är för tidigt att börja prata om ett svenskt veto. Men Marie Granlund (S),  vice ordförande i riksdagens EU-nämnd, är missnöjd med vad Sverige hittills har uppnått för att bevara den betydande svenska rabatten på EU-avgiften. I det senaste förslaget är den minst halverad från fem miljarder kronor till cirka 2,8 miljarder kronor per år, brutto. Lägger man till Tysklands, Nederländernas och Storbritanniens rabatter, som Sverige måste vara med och betala enligt det nuvarande förslaget, blir nettorabatten ännu lägre, förmodligen ner under miljarden.

– Regeringen måste skruva upp tempot för att rädda den svenska rabatten. Det är viktigt att man behåller det goda förhandlingsresultat som Göran Persson förhandlade fram. Han gjorde en jätteinsats och nu vill vi se motsvarande, säger Marie Granlund till Europaportalen.

Kan Socialdemokraterna acceptera att EU-rabatten halveras och att EU satsar på jordbruk- och regionalstöd i stället för forskning?

– Vi får återkomma till våra absoluta krav närmare slutet det kan vi inte formulera nu. Men självklart är det ett minimum att rabatten ska vara lika hög som i dag, säger Marie Granlund.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har inte varit tillgänglig för en kommentar.