Parterna åter i förhandling om nästa års EU-budget

Efter att förhandlingarna om 2013 års budget strandade släppte EU-kommissionen på måndagen ett nytt förslag. Ändringarna är dock ytterst små.

Kommissionens nya budgetförslag för nästa år är i stort sett detsamma som tidigare, men kommer som en följd av att fördraget kräver ett nytt förslag om parterna inte kan enas.

Det hände för två veckor sedan när budgetförhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsländerna bröt ihop. Anledningen var att det fattas nio miljarder euro för 2012. Europaparlamentet vägrade fortsätta förhandlingarna om 2013 års budget innan man löst situationen för i år.  

Flera länder vill inte skjuta till extra pengar för i år, däribland Sverige som menar att kommissionen bättre måste bevisa att pengarna verkligen är slut. Parlamentet å sin sida säger att medlemsländerna förra året lovade att betala om den här situationen skulle uppstå.

På onsdag eftermiddag möts EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet för att förhoppningsvis komma överens om både 2012 och 2013. I så fall kan ministerrådet och parlamentet gå vidare och besluta om budgeten i december.