Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurokrisen slår mot svensk handel

Både den svenska importen och exporten har minskat under 2012. Samtidigt går Norge om Tyskland som Sveriges största exportmarknad.

Under årets nio första månader minskade värdet på den svenska exporten med 2,5 procent och importen med 3,0 procent i jämförelse med samma period 2011. Det visar en ny rapport från Kommerskollegium, en myndighet som har hand om svensk utrikeshandel och handelspolitik.

Enligt rapporten ”visar siffrorna att krisen i euro-området nu tydligt har negativa effekter på den svenska utrikeshandeln”.

Annons

Framför allt är det varuhandeln som minskat medan handeln med tjänster ökade något.

Sveriges bytesbalans, alltså skillnaden mellan export och import, visade under samma period ett överskott på 197 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,3 procent från samma period 2011.

Exporten till EU-länderna minskade med en procent och importen med 4,5 procent.

Norge har under året tagit över platsen från Tyskland som Sveriges största exportmarknad.