Annons

Finansminister Anders Borg (M) tillsammans med europeiska kollegor under torsdagens nattmangling.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk bankunion antagen

Efter 14 timmar enades EU-ländernas finansministrar om grunden till en bankunion.

Klockan halv fem på torsdagsmorgonen signalerade Bryssel att en uppgörelse nåtts i det första steget mot en europeisk bankunion. Europeiska centralbanken, ECB tar över banktillsynen av de viktigaste bankerna i euroländerna och de EU-länder som väljer att ansluta sig.

– Det är en bra kompromiss. Vi har fått igenom rätt betydande framgångar efter en tidvis mycket tuff förhandling, sade finansminister Anders Borg (M) efter mötet och konstaterade att Sverige inte tvingades lägga något veto mot bankunionen, skriver Dagens Nyheter.

Anders Borg menar dock att beslutet delar upp EU i två lag.

– Det är klart att vi är mer splittrade än tidigare. Och det är en problematisk utveckling, sade Anders Borg till danska nyhetsbyrån Ritzau.

Förhandlingarna blev en utdragen dragkamp mellan Tyskland och Frankrike, som Tyskland ser ut att ha gått vinnande ur. Frankrike krävde att euroländernas alla cirka 6000 banker skulle övervakas, Tyskland att småbanker inte ska underställas ECB:s tillsyn.

I uppgörelsen kommer alla banker i euroländerna med tillgångar större än 30 miljarder euro motsvarande drygt 255 miljarder kronor, eller en femtedel av sitt hemlands BNP, att övervakas av ECB. Mellan 150 och 200 banker kommer omfattas, enligt EU:s inremarknadskommissionär Michel Barnier som betecknade torsdagens 14-timmarsmöte som en ”historisk överenskommelse".

Övriga banker ska nationella tillsynsmyndigheter övervaka. ECB kommer dock att kunna ingripa i mindre kreditinstitut vid tecken på att det finns obalanser.

Ett annat krav som EU-länderna utanför valutasamarbetet ställt var att kunna få inflytande över beslut som ska tas i Europeiska bankmyndigheten, EBA, ett samarbetsorgan för EU-ländernas bankinspektioner. Det löstes genom att röstförfarandet fordrar så kallad dubbel majoritet – att det måste finnas en majoritet både bland euroländerna och icke-euroländerna för att beslut ska kunna tas i EBA.

Sveriges tredje krav – att svenska banker ska få ha ett högre kapitaltäckningskrav än andra europeiska banker – fick gehör redan under förra veckans förhandlingar.

Förutom Sverige ställer sig Storbritannien och Tjeckien utanför EU:s banktillsyn. Andra icke-euroländer som Danmark och Polen avvaktar med besked.

Att finansministrarna enats innebär att euroländernas krisfond ESM i framtiden ska kunna användas för att låna ut pengar till problembanker.

Tidigast den första mars 2014 ska den nya bankinspektionen vara verksam.