EU-parlamentet: Garantera alla unga sysselsättning

EU-parlamentet uppmanar medlemsländerna att införa en sysselsättningsgaranti för att minska den höga ungdomsarbetslösheten.

Med en klar majoritet antog på onsdagen EU-parlamentet en uppmaning till medlemsländerna att garantera att alla under 25 år i unionen har någon typ av sysselsättning. Detta ska ske inom fyra månader efter att personen gått ut sin utbildning eller avslutat en tidigare anställning. 546 röstade för, 96 emot och 28 avstod.

Kommissionen presenterade i början av december det förslag som EU-parlamentet nu ger sin välsignelse.

EU-parlamentarikerna vill även att medlemsländerna ska få hjälp att klara målet genom att få pengar från Europeiska socialfonden.

Den 28 februari träffas medlemsländernas arbetsmarknadsministrar i Bryssel. Parlamentet hoppas att de redan då kan enas om att införa en ungdomsgaranti.