Att producera livsmedel av yppersta kvalitet ger EU bättre konkurrenskraft, skriver Kew Nordqvist (MP). Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU har mycket att vinna på ekologiskt jordbruk

En omläggning till ekologisk produktion i Europa skulle ge kraftiga miljövinster. Det skriver Kew Nordqvist (MP), jordbrukspolitisk talesperson.

För alla vi som har kämpat för ett ekologiskt jordbruk i många år, dyker det upp kraftfullt stöd från oväntat håll. Det är Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, som i ett uttalande inför att nästa långtidsbudget ska slås fast, säger att jordbrukspolitiken måste bidra till tillväxt och arbetstillfällen i EU

I mina öron är det glädjande. Det måste ju vara en övergång till ekologiskt jordbruk han syftar på. För en odlingsinriktning som är mer arbetskraftsintensiv, kunskapskrävande och som ger slutprodukterna ett uttalat mervärde, det är det Columbiägg som ligger och väntar på att bli ruvat. Att producera livsmedel av yppersta kvalitet ger enligt min mening långt bättre konkurrenskraft, än att producera bulkvaror till tveksam lönsamhet för världsmarknaden. Livsmedelssäkerhet talar för samma riktning. För hur säker, trygg och uthållig är en produktion som vilar på ändlig fossil energi och insatsmedel såsom kemiska bekämpningsmedel och fosfor?

Som bonus innebär en omläggning till ekologisk produktion, kraftiga miljövinster:

·        Minskad övergödning. Dagens konventionella jordbruk använder stora mängder kväve och fosfor. Långt mer än vad växterna har användning av. Resultatet blir avgång till luft och vatten. Redan idag har mänskligheten överskridit gränser för vad planeten tål av fixerat kväve.

·        Större biologisk mångfald. Ett ekologiskt lantbruk ger större biologisk mångfald, alltifrån åkerjordens mikroliv, till större artrikedom av fåglar

·        Giftfriare miljö. Ett jordbruk utan kemiska bekämpningsmedel bidrar till att både miljö och livsmedel innehåller väsentligt lägre halter av oönskade kemiska ämnen. En helt giftfri miljö finns inte, då t o m regnvatten kan innehålla bekämpningsmedel.

·        Förbättrad vattenkvalitet. Med ett ekologiskt jordbruk minimeras risken för kontaminering av kemiska bekämpningsmedelsrester och nitrit och nitrat såväl i ytvatten som grundvatten.

Dagens arealbaserat stöd ger högre markpriser och högre arrenden. Läggs stöden i stället över från gårdsstöd till rena miljöstöd blir det lättare för ungdomen att komma intill gårdar. Det var ett annat av Herman Van Rompuys uttalade önskemål, att skapa sysselsättning för ungdomar.

Nu är inte jag säker på om Herman von Rompuy har insett detta fullt ut ännu. Men det kommer säkert. Faktum är, att menar han vad han säger, så talar han om det framtidsinriktade ekologiska jordbruket.

Kew Nordqvist (MP)
Riksdagsledamot
jordbrukspolitisk talesperson