EU-medborgare kritiserar jordbruksstöd

EU-medborgare vill ha ett långsiktigt och hållbart jordbruk enligt en färsk opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning som Världsnaturfonden beställt framgår det att en majoritet vill att jordbruksstödet används till åtgärder som främjar ett långsiktigt och hållbart jordbruk, inte för att ge inkomststöd till jordbrukare.

Undersökningen är genomförd i sex EU-länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Rumänien och Sverige, sammanställd av svenska Factwise.

Ungefär tre fjärdedelar av EU:s jordbruksstöd delas idag ut i proportion till hur mycket mark som lantbrukarna har.