S lämna besked när det nu drar ihop sig till omröstning om budgeten i Europaparlamentet, skriver Gustav Blix (M). Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Socialdemokraternas EU-politik måste hänga ihop

Socialdemokraterna som gör anspråk om att bilda regeringen och företräda Sverige i EU måste kunna lämna besked om EU-budgeten. Det skriver Gustav Blix, moderat gruppledare i riksdagens EU-nämnd i replik till Bo Bernhardsson (S).
 

När EU-ledarna i helgen enades om en ny långtidsbudget för perioden 2014-2020 blev resultatet överraskande bra för Sverige. Förslaget innebär att EU:s utgifter på jordbruksstöd och regionalpolitik minskar samtidigt som man ökar satsningarna på forskning och infrastruktur. Genom att hålla nere EU:s totala utgifter håller vi nere Sveriges EU-avgift samtidigt som vi får behålla merparten av våra rabatter.

Bo Bernhardsson (S) påpekar mycket riktigt (Europaportalen 11/2) att det har funnits bred enighet i Sveriges riksdag om de övergripande målen för Sverige i denna långa budgetförhandling. Men när förslaget nu ska gå till omröstning i Europaparlamentet finns risken att denna breda svenska samsyn spricker. För medan Moderaterna i Europaparlamentet välkomnar de svenska budgetframgångarna är Socialdemokraterna splittrade.            

Ledande socialdemokrater i Bryssel har under hela denna långa budgetprocess argumenterat för precis den sorts expansiva budgetförslag som Socialdemokraterna hemmavid sagt sig vara emot. När Bo Bernhardsson nu skriver att S måste få ha frihet att låta lite olika på olika nivåer låter det oskyldigt. Det hade kanske till och med varit en acceptabel uppfattning om S hade gått till val på ökade EU-avgifter med höjd svensk EU-avgift som följd. Men när inför senaste valet till Europaparlamentet deklarerade S att de är olika partier i Europaparlamentet och i Sverige? Var fanns förslagen om utökad budget och en höjd EU-avgift som blir konsekvensen för Sverige?

Friheten att tycka lite som det passar kan man kanske ha om man sitter i opposition eller är ett litet parti. Men S gör anspråk på att kunna bilda regering och kunna företräda Sverige i EU. Då måste man ha en politik som hänger ihop.

Därför måste S lämna besked när det nu drar ihop sig till omröstning i Europaparlamentet: kommer ni då att stödja rådets förslag till budgetkompromiss? Eller kommer ni att bana väg för krav om mer pengar i jordbruksstöd, höjd svensk avgift samt nya steg mot att EU ska få mer egna medel och på sikt beskattningsrätt?

Gustav Blix

Moderat gruppledare i riksdagens EU-nämnd