Hoppa till artikelns andra spalt.

Sparkad snuskommissionär vädjar till EU-domstol

EU:s tidigare hälsokommissionär John Dalli har bett en EU-domstol att upphäva hans uppsägning som han menar var ogiltig.

Tidigare i veckan lämnade John Dalli in sin klagan till Tribunalen, en underrätt till EU-domstolen, för att få sin uppsägning som EU-kommissionär upphävd, rapporterar Malta Today.

Den 16 oktober avgick den dåvarande hälsokommissionären John Dalli under oklara omständigheter efter anklagelser att han skulle varit inblandad i en mutaffär som inbegrep snusföretaget Swedish Match.

Enligt Dalli avgick han på direkt uppmaning av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso efter ett möte mellan de två, utan att ha fått möjlighet att bemöta de uppgifter EU:s anti-bedrägeribyrå Olaf presenterat mot honom.