Endast 5,8 promille av migranterna i Storbritannien fick arbetslöshetsersättning mellan 1997 och 2009, enligt siffror från landets regering. Arkivbild.

Bild: Poplinre

Hoppa till artikelns andra spalt.

Camerons nya invandringspolitik får mothugg

De europeiska migranterna i Storbritannien bidrar med tillväxt i landets ekonomi påpekar EU-kommission och betonar att det redan finns regelverk mot “social turism”.  

På måndagen presenterade den brittiske premiärministern David Cameron en rad förslag som syftar till att minska antalet arbetare som kommer från Rumänien och Bulgarien när de sista EU-restriktionerna försvinner vid årsskiftet.

– Migranterna ska visa att de förtjänar att få bidrag – att det inte ska vara en automatisk rättighet, sade David Cameron som vill motverka det som kallas ”social turism” där EU-medborgare sägs flytta från fattigare medlemsländer till rikare för att utnyttja de sociala trygghetssystemen.

EU-kommissionen menar att den inte kan ta ställning till de brittiska förslagen förrän de är helt utarbetade men menar att det redan finns regelverk som ska motverka ”social turism”.

– EU-migranter är inte per automatik berättigade till det sociala trygghetssystemet i Storbritannien, sade EU-kommissionens talesperson i arbetsmarknadsfrågor Jonathan Todd i en kommentar till Europaportalen.

Han menar att det i dag ställs betydande krav på de EU-medborgare som vill bo i ett annat medlemsland. De flesta av de utländska EU-bor som söker bidrag från det brittiska trygghetssystemet har redan bott och betalat skatt där under en längre period och att Storbritannien är deras huvudsakliga hemvist.

– Kriterierna för att bedöma hemvist är strikta och ser till att bara de personer som verkligen har flyttat till ett annat medlemsland betraktas som stadigvarande bosatta, sade Jonathan Todd.

Enligt kommissionen bidrog migranter från de åtta medlemsländer som gick med i EU 2004 till att öka den brittiska bruttonationalprodukten mellan 2004 till 2009 med 1,2 procent.

Jonathan Portes, chef för det oberoende ekonomiforskningsinstitutet, menar att Camerons utspel inte kommer att få någon större effekt.

– Den stora majoriteten av migranter från EES-länderna [EU plus Island, Norge och Lichtenstein] var unga, friska och mestadels i arbete och gjorde ett nettobidrag till ekonomin genom sina skatter, sade Jonathan Portes, rapporterar The Independent.

Siffror från den brittiska regeringen, som återges av The Independent, visar att av de sammanlagt 2,2 miljoner migranter som kom till Storbritannien mellan 1997 och 2009 sökte bara 12 850 personer arbetslöshetsersättning.