– Intresset för att investera och bedriva näringsverksamhet i ett land ökar utan tvekan med ett oberoende och effektivt rättsväsen, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding när EU:s senaste resultattavla presenterades på onsdagen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU efterlyser effektivare nationella rättssystem

Bättre rättssystem ska öka den ekonomiska tillväxten menar EU-kommissionen som har sammanställt hur effektiviteten är EU-ländernas rättsväsende.

Tiden det tar för att avgöra en tvist i EU-ländernas domstolar varierar kraftigt mellan länderna. I en tredje del av dem tar det minst dubbel så lång tid för ett ärende att avslutas som för EU-länderna i genomsnitt.

För att öka effektivitet i domstolarna presenterade EU-kommissionen på onsdagen vad som kallas en resultattavla. Tavlan är en  sammanställning av i vilket skick de nationella rättssystemen befinner sig i.  Ett dåligt fungerande rättsväsen påverkar enligt EU-kommissionen graden av investering i ett land och förmågan att införa EU-regler när det gäller den inre marknaden.

– Intresset för att investera och bedriva näringsverksamhet i ett land ökar utan tvekan med ett oberoende och effektivt rättsväsen, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding i ett uttalande när resultattavlan presenterades i Bryssel.  

Bulgarien, Italien, Lettland, Polen, Slovenien och Slovakien, pekades förra året ut av EU-kommissionen som särskilt problematiska inte minst när det gäller bristande tempo i domstolarna och hur rättsväsendet är organiserat.

– Den nya resultattavlan kommer att hjälpa EU:s medlemsländer att stärka sina rättssystem, sade ekonomikommissionär Olli Rehn.

I maj kommer kommissionen med landsspecifika rekommendationer för att höja effektivitet inom rättsväsendet. Rekommendationerna ska sedan behandlas av EU-toppmötet i juni.

Resultattavlan innehåller även uppgifter om uppfattningar om rättssystemens oberoende, grundade på slutsatser från World Economic Forum och World Justice Project. Här framgår att  länderna i norra Europa har en betydligt högre grad av oberoende rättsväsen än länder i södra och östra EU. Bäst fungerar det i Finland och Nederländerna och sämst i länder som Rumänien och Slovakien. Sverige kommer femte plats i den rakningen.