Sverige går emot lagundantag för företag. Det meddelade Fredrik Reinfeldt riksdagens EU-nämnd. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Reinfeldt: Kvinnor och miljö ska lyftas på EU-toppmöte

Statsminister Fredrik Reinfeldt hade något till de flesta partier på onsdagens möte i EU-nämnden inför veckans toppmöte i Bryssel.

– Även om situationen vid detta möte är något lugnare visar EU-kommissionens senaste prognos att den ekonomiska krisen biter sig fast, sade Fredrik Reinfeldt (M) på onsdagen och pekade på att kommissionen förutspår att tillväxten i euroländerna under 2013 kommer krympa med 0,3 procent.

På veckans toppmöte i Bryssel ska tillväxt- och sysselsättningsfrågor diskuteras och statsministern ställer sig bakom de fem punkter som medlemsländerna tidigare enats om.

– Jag kommer därutöver särskilt att lyfta fram två områden. För det första vikten att kvinnor ges bättre tillträde till arbetsmarknaden. För det andra kommer jag också att peka på de tillväxtmöjligheter som satsningar på miljöteknik och förnybar energi innebär, sade Fredrik Reinfeldt som även underströk vikten av fler frihandelsavtal.

Statsministern vände sig däremot mot förslaget att små- och medelstora företag ska undantas från viss lagstiftning, bland annat när det gäller arbetsmiljölagstiftning.

Socialdemokraternas Marie Granlund höll i stort sett med Fredrik Reinfeldt och tillade att 98,6 procent av svenska företag enligt kommissionens förslag skulle undantas arbetsmiljöregler.

– Det är självklart inte acceptabelt och jag är glad att statsministern också har den åsikten, sade Marie Granlund som även välkomnade idén om den föreslagna ungdomsgaranti som ska hjälp EU-ländernas många arbetslösa ungdomar in i arbetslivet igen.

Allan Widman (FP), Ulf Holm (MP) och Per Åsling (C) gav även de sitt stöd till statsministerns anförande. Sverigedemokraternas Johnny Skalin reserverade sig dock mot flera av inläggen, framför allt mot en större ekonomisk samordning bland euroländerna som han menade inskränker på demokratin.

– Till skillnad från regeringen ser inte vi att Sverige har ett starkt intresse av ett väl fungerande [eurosamarbete] utan istället av en väl fungerande export- och importmarknad, sade Johnny Skalin.

Under toppmötet kommer även EU:s relation med Ryssland att diskuteras. Varje stats- och regeringschef får då några minuter på sig att framföra sina prioriteringar. Fredrik Reinfeldt kommer lyfta fram att det ligger i Sveriges och EU:s intresse att Ryssland utvecklas i demokratisk riktning och integreras ytterligare i det internationella, ekonomiska och politiska samarbetet

– För att EU ska kunna bidra till en sådan utveckling på bästa sätt krävs att unionen och dess medlemsländer agerar tydligt, samstämmigt och konsekvent, sade Fredrik Reinfeldt som menade att EU och EU-länderna vid flera tillfällen misslyckats med det.

– Det är välbekant att Ryssland dessutom inte är sena att använda sig av att EU:s medlemsländer tycker lite olika, sade Fredrik Reinfeldt.