Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige tredje flest asylansökningar i EU

Antalet asylansökningar i EU-länderna ökade i fjol med tio procent till 332 000. Per invånare fick Sverige efter Malta flest ansökningar.

Tyskland tog under 2012 emot 77 500 asylansökningar, följt av Frankrike (60 600) och Sverige (43 900). Tillsammans med Belgien och Storbritannien tar fem dessa länder emot 70 procent av alla asylansökningar i EU. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Av de sammanlagt 268 045 asylprövningarna godkändes 71 245 medan 196 920 asylansökningar fick avslag.

Malta som tog emot flest asylansökningar i förhållande till antalet invånare beviljade även störst andel uppehållstillstånd – 90 procent. Minst chans till att få in ansökan beviljad hade man i Grekland där bara en procent godkändes.

Andelen beviljade asylansökningar under 2012