Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet avvisar höjda utsläppspriser

Med knapp marginal röstade EU-parlamentet på tisdagen för att inte öka priset på utsläppsrätter.

Med siffrorna 334-315 avvisade EU-parlamentarikerna kommissionens förslag att skjuta upp försäljningen av utsläppsrätter för 900 miljoner euro från 2013-2015 till 2019-2020 i syfte att pressa upp priset för att släppa ut koldioxid.

– Att dra tillbaka utsläppsrätter från marknaden var inte en långsiktig lösning, men den bästa vi hade för tillfället. Det hade balanserat systemet kortsiktigt och gett oss mer tid att lösa de långsiktiga problemen, sade EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) i ett uttalande.

Motståndarna till förslaget menar att elpriserna för industrin och hushållen riskera att höjas och därmed förvärra den redan usla ekonomiska situationen i många av EU-länderna.

– Avvisningen är korrekt. Den konstgjorda ökningen av energipriser är helt klart fel beslut i det nuvarande ekonomiska läget, sade Richard Seeber, EU-parlamentariker för den konservativa EPP-gruppen och dess talesperson i miljöutskottet.

Syftet med utsläppshandel är att gynna företag som investerar i miljövänlig energi och göra det dyrare för dem som släpper ut koldioxid. Men priset på utsläppsrätterna har under de senaste åren sjunkit rejält: från toppen i april 2006 då det kostade 31 euro att släppa ut ett ton koldioxid till i dag då det kostar endast 2,8 euro.

Förslaget går nu tillbaka till EU-parlamentets miljöutskott för ytterligare överläggningar.