Annons

I maj ska EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding presentera en detaljerat utredning om möjligheterna för nya åtgärder mot EU-länder som bryter mot fri- och rättigheter. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU utreder åtgärder mot demokratibrister i medlemsländer

EU-länder som avviker allt för mycket när det gäller ekonomi och rättssystem granskas sedan tidigare. Till det kan snart läggas en årlig kontroll av medborgarnas fri- och rättigheter. 

Efter ett tidigare initiativ från utrikesministrarna från Nederländerna, Tyskland, Danmark och Finland ska EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding undersöka möjligheterna att införa en årlig granskning av läget för medborgerliga fri- och rättigheter i medlemsländerna.

– Kommissionen medger att de institutionella åtgärderna på EU-nivå […] har sina begränsningar, sade Viviane Reding på måndagen när frågan diskuterades av medlemsländernas utrikesministrar i Luxemburg.

Hittills har EU kunnat sätta politiskt tryck på kandidatländer, när dessa väl blivit fullvärdiga medlemmar minskar EU:s möjligheter att göra detta.

Viviane Reding tillade att kommissionen redan arbetar på att ta fram en rad verktyg.

– Målet med alla dessa verktyg är att identifiera tillkortakommanden och göra det möjligt för medlemsländerna att rätta till brister i ett tidigt skede, sade Vivian Reding.

Initiativtagarna efterfrågar även nya sanktionsmöjligheter mot länder som bryter mot EU-regler. I dag finns två möjligheter till sanktioner, så kallade överträdelseförfaranden där straffet för landet som bryter mot mänskliga fri- och rättigheter riskerar böter. Det andra är den så kallade artikel sju, där landet får sin rösträtt i ministerrådet indragen.

Utrikesministrarna vill ha ett juridiskt verktyg någonstans mellan dessa två existerande möjligheter för att kunna få medlemsländer som bryter mot EU-lag om demokratiska fri- och rättigheter att ändra sin lagstiftning.

Ett sådant verktyg skulle kunna vara indragna EU-stöd. Dock lär det dröja till tidigast efter EU-valet 2014 innan eventuella nya sanktionsmöjligheter kan vara på plats.

Initiativet ska dels ses mot bakgrund av situationen i Ungern som en rad internationella organisationer ser med oro på, men även det demokratiska läget i andra nya medlemsländer som Rumänien och Bulgarien. Dels blir i sommar Kroatien ny medlem och i förra veckan öppnades möjligheten för Serbien att inleda medlemskapsförhandlingar.

I dag granskar kommissionen årligen medlemsländernas ekonomiska tillstånd och i mars presenterades en liknande granskning av rättsläget i EU-länderna.

I maj ska Viviane Reding presentera resultatet av sin undersökning.