Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskar fattigast i eurozonen

En ny studie i euroländerna visar överraskande att tyska hushåll är fattigast, medan cypriotiska är näst rikast.

Studien som genomfördes av Europeiska centralbanken och euroländernas centralbanker ifrågasätter en rad uppfattningar. Den visar att sunda statsfinanser inte nödvändigtvis ger rika medborgare.

Medianförmögenheten i tyska hushåll var 51 400 euro och på Cypern, som är näst rikast efter luxemburgarna, var den 266 900 euro.

Att den tyska medianförmögenheten är så låg förklaras delvis med att få tyskar äger sina egna bostäder.

En annan anledning till att cypriotiska hushåll är mycket rikare än tyska kan bero på att dessa är större – alltså att det ingår fler medlemmar än i ett tyskt hushåll. Rapportförfattarna skriver att uppgifterna ska ”tolkas med försiktighet”.

Studien visar även att de italienska hushållen är de minst skuldsatta – närmare tre fjärdedelar av dem har inga skulder. De mest skuldsatta hushållen finns i Nederländerna och på Cypern där nästan två tredjedelar har skulder.

Vissa av uppgifterna, som till stora delar bygger på intervjuer, började samlas in redan 2009, innan den ekonomiska krisen satt sina spår i länder som Grekland, Portugal och Spanien. Varken Irland eller Estland ingick i studien.