Europeiska fängelser överbelagda

Trots att antalet fängslade i Europa har minskat är överbeläggning ett problem i mer än hälften av de europeiska fängelserna.

Enligt en rapport från Europarådet gick det under 2011 genomsnitt 99,5 fångar per 100 tillgängliga fängelseplatser i organisationens 47 europeiska medlemsländer. Störst överbeläggning har Serbien, Grekland och Italien.

Mellan 2010 och 2011 minskade antalet fängslade med två procent till sammanlagt 1 825 356. Detta innebär ett genomsnitt på 154 fängslade per 100 000 invånare. Högst andel fängslade i förhållande till befolkningen har Ryssland, Georgien och Azerbajdzjan. Av EU-länderna är det de tre baltstaterna som har den största andelen fängslade.

Andelen fängslade per 100 000 invåndare.