Tyska förbundskanslern Angela Merkel och franske presidenten François Hollande. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fransk-tysk giv ska minska arbetslöshet bland unga

Frankrike och Tyskland presenterade på tisdagen förslag som ska frigöra 50 miljarder kronor till akut bekämpning av ungdomsarbetslösheten i EU-länderna.

Den franske presidenten François Hollande drog på stora växeln när han på tisdagen talade om Tysklands och Frankrikes gemensamma förslag för att få ned den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i EU.

– Vi minns att efterkrigsgenerationen, min generation, fick det nödvändiga stödet från Europa som vi behövde för att hitta ett jobb efter våra studier för att lyckas i livet. Kan vi överge dagens generation? Det är en absurd idé, sade François Hollande när förslaget kallat ”Nya given” lanserades under ett seminarium i Paris.

Han uppmanade EU-ledarna att genast använda de motsvarande drygt 50 miljarder kronorna från EU-budgeten som är reserverade att under en femårsperiod motverka ungdomsarbetslösheten. I de EU-länder där fler än var fjärde ungdom går utan jobb, utbildning eller praktik ska spenderingen skyndas på ännu mer. I EU-parlamentet, där förslaget behandlas, är de största partigrupperna positiva.

François Hollande nämnde i sitt tal även den tidigare föreslagna ungdomsgarantin där alla upp till 25 år ska få gå högst fyra månader utan arbete, utbildnings- eller praktikplats.

Enligt FN:s fackorgan ILO skulle en sådan ungdomsgaranti kosta motsvarande 180 miljarder kronor. En summa som dock är betydligt mindre än de kostnader som ungdomsarbetslösheten i form av ersättningar och minskar produktivitet årligen beräknas kosta – motsvarande 1300 miljarder kronor.

I Österrike, Nederländerna och Norge finns redan snarlika lagar. Dessa länder, tillsammans med Tyskland, har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Finland och Luxemburg håller på att införa liknande lagstiftningar.

Dessutom vill François Hollande förenkla EU:s utbytessystem för studerande, Erasmus, så att unga lättare ska kunna studera eller göra praktik i ett annat medlemsland.

– Varje ungdom, oavsett social bakgrund eller utbildning, ska kunna göra en del av sin utbildning i ett annat europeiskt land än sitt eget, sade François Hollande som menar att pengarna för att göra detta redan finns.

Tidigare under tisdagen hade den tyske finansministern Wolfgang Schäuble och hans franske kollega Pierre Moscovici diskuterat den ”Nya given”. Båda betonade då att den höga ungdomsarbetslösheten hotar stabiliteten i Europa.

– Vi måste i dag, inte i morgon, bli mer framgångsrika i kampen mot ungdomsarbetslöshet, annars förlorar vi slaget om Europas enighet, sade Wolfgang Schäuble.

Även den nyinstallerade italienske sysselsättningsministern Enrico Giovannini stämde in i att brådskande åtgärder behövs.

– Vi måste rädda en hel generation unga människor. Vi har den bäst utbildade generationen och vi släpper inte fram den, sade Enrico Giovannini.

I mars i år var 5,7 miljoner, motsvarande 23,5 procent, av alla mellan 15 och 24 år i EU arbetslösa. Värst drabbade är Grekland och Spanien med över 50 procents ungdomsarbetslöshet.

En överenskommelse om den ”Nya given” får dock vänta tidigast till slutet av juni då EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas till toppmöte i Bryssel.