Hoppa till artikelns andra spalt.

Osäkerheten kring svenskt EU-medlemskap ökar

Stödet för EU faller i Sverige samtidigt som andelen osäkra ökar nästan lika mycket. Knappt var tionde svensk vill införa euron – den lägsta siffran någonsin. 

Andelen svenskar som är för valutasamarbetet har sedan 2010 minskat med 19 procentenheter till rekordlåga nio procent.

Det visar en färsk rapport från det statliga institutet Sieps som bygger på en opinionsundersökning från hösten 2012 genomförd av SOM-institutet.

Det låga stödet för euron syns också i Statistiska centralbyråns siffror från november i fjol: 9,6 procent.

Även stödet för EU-medlemskapet har enligt SOM-institutet minskat, om än inte lika drastiskt. 2010 stödde en majoritet – 53 procent – av de tillfrågade Sveriges medlemskap. 2012 hade den siffran fallit till 42 procent. Samma trend återfinns inom ytterligare en rad EU-frågor.

”Svenska folket har på alla områden blivit mer skeptiska till EU och till ytterligare integration inom unionen”, heter det i rapporten skriven av Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Han menar att huvudorsaken till den tilltagande kritiska synen på unionen är den ekonomiska utvecklingen – när det går bra ekonomiskt är svenskarna mer positiva till EU och vice versa.

”Något opportunistisk är svensken när det gäller EU”, slår Sören Holmberg fast.

Samtidigt har motståndet till EU stadigt minskat sedan Sverige gick med i unionen 1995. Trots den pågående krisen i flera euroländer har den svenska nej-sidan bara ökat från 23 procent till 25 procent de senaste två åren.

Annons

Andelen osäkra har sedan 2010 ökat nästan lika mycket som andelen EU-positiva har minskat från 24 procent till 33 procent.

Partipolitiskt är folkpartister och moderater mest positiva medan vänsterpartister och sverigedemokrater är minst positiva.

Svenskarna anser dock att medlemskapet har påverkat högre utbildning, forskning och brottsbekämpning positivt. Medan att det haft en negativ inverkan på framför allt den nationella självständigheten, invandringen och ekonomin.

I alla medlemsländer, förutom Lettland, har inställningen till EU försämrats – hösten 2009 hade 48 procent av EU-borna en positiv bild av unionen, tre år senare har den siffran sjunkit till 30 procent, enligt EU:s eget opinionsinstitut Eurobarometern. Nedgången är större i de länder där den ekonomiska krisen slagit hårdare.