Finansminister Anders Borg delar inte kommissionens beräkningar av årets tilläggsbudget. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen säger absolut nej till nya budgetkrav

Anders Borg menar att kommissionens nya budgetkrav är märkligt och orimligt. Men för att stoppa förslaget krävs stöd från fler länder.

I mars lade EU:s budgetkommissionär Janusz Lewandowski fram en tilläggsbudget för 2013 på motsvarande närmare 100 miljarder kronor. Pengarna ska framför allt täcka innestående räkningar från 2012.

Kritik mot storleken på tilläggsbudgeten kom genast från Storbritannien och Nederländerna. Nu sällar sig Sverige till dessa.

– Det säger vi absolut nej till, det är en orimlig position. Jag tycker att det är mycket märkligt att kommissionen återkommer med ett så expansivt förslag så snabbt, sade finansminister Anders Borg (M) på tisdagen.

Han menar att även det roterande irländska ordförandeskapets kompromissförslag på motsvarande 62,2 miljarder kronor är för högt och efterlyser i stället något "väsentligt lägre".

– Vår bedömning är att de underlag som finns visar på behov på runt två miljarder euro [17 miljarder kronor]. Det andra är olika typer av säkerhetsåtgärder, buffertar och beräkningar som vi inte delar, sade han.

– Vi har ingen stark lust att använda pengar för mer EU-subventioner, sade Anders Borg.

Men för att stoppa EU-kommissionens budgetförslag krävs en blockerande minoritet där tillräckligt många medlemsländer säger nej. Sverige, Nederländerna och Storbritannien har bara 52 av ministerrådets 345 röster. För en blockerande minoritet krävs minst 91 röster.