Statsminister Fredrik Reinfeldt låter sina partikamrater och Europaparlamentariker hållas i frågan om reformering av EU:s utsläppshandel. I sak har regeringen motsatt uppfattning och vill på politisk väg få upp priset på utsläppsrätter.

Bild: Petra Björk

Hoppa till artikelns andra spalt.

Reinfeldt: Vi totalstyr inte våra Europaparlamentariker

Trots att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och regeringen vill se en reformering av EU:s handel med utsläppsrätter lämnar han sin partigrupp i Europaparlamentet fria att gå sin egen väg.

När riksdagens EU-nämnd på tisdagen skulle behandla onsdagens EU-toppmöte om skatter och energi var enigheten påtaglig när det gällde skattefrågor medan det hettade till när EU:s handel med utsläppsrätter kom på tal.

Som Europaportalen tidigare rapporterat röstade Europaparlamentet, till miljöminister Lena Eks (C) besvikelse, med knapp majoritet i april ned ett förslag att försöka få upp priserna på företagens utsläppsrätter. Att Moderaterna som enda svenska parti gick emot förslaget påpekades av EU-nämndsledamoten Jens Holm (V) som försökte pressa statsminister Fredrik Reinfeldt på besked.

– Dina ledamöter i Europaparlamentet med Gunnar Hökmark i spetsen röstade emot förslaget. Nu kommer fråga upp igen i Europaparlamentet och då vill jag veta vad den svenska linjen är och vad de svenska Moderaterna i EU-parlamentets linje är, sade Jens Holm, väl medveten om att Fredrik Reinfeldt tidigare krävt att andra partier "håller ihop sina budskap".

Fredrik Reinfeldt svarade att regeringen hade en linje och den moderata partigruppen i Bryssel hade en annan. Partigruppens uppfattning var att man inte skulle ändra i systemet med utsläppsrätter.

– Jag har inte för mitt parti eller något annat i denna EU-nämnd föreställt mig att vi totalstyr våra Europaparlamentariker. I grunden får naturligtvis de Europaparlamentariker som företräder moderaterna presentera sin syn, sade Reinfeldt.

Han tillade att regeringen för sin del ville reformera EU:s handel med utsläppsrätter.

– När vi har pratat om det i regeringspartierna så har vi nått fram att [utsläppsrätterna] nu har så låga prisnivåer att det vore rätt att dra in en hel del av detta. En utsläppshandel på de nivåerna [ två till tre euro per ton] har en väldigt liten omställningseffekt, sade Fredrik Reinfeldt.

Efter mötet var Jens Holm frustrerad av statsministerns besked.

Vad tycker du statsministern ska säga till sin moderat parlamentsgrupp?

– Att de ska rösta för en reform av EU:s utsläppshandelssystem. Det är oacceptabelt att Moderaterna har saboterat minimala reformer av det här systemet, sade Jens Holm.

Men är inte parlamentarikerna fria att rösta som de vill?

– Jo, självklart. Men statsminister är också fri i att tydliggöra den svenska positionen och det borde han göra. Jag tyckte statsministern svajande lite på den punkten.

För statsministern var saken utagerad. När Europaportalen frågade vad han ansåg om hur de moderata Europaparlamentarikerna skulle rösta blev svart kort och koncist:

– Det tycker jag att dom ska redogöra för, sade Fredrik Reinfeldt.

Med tisdagens replikskifte om Europaparlamentarikernas eventuella skyldigheter att följa samma politik som sina partier i riksdag och regeringen har diskussionen gått hela vägen runt. När frågan i november 2012 för första gången, och på statsministerns eget initiativ, togs upp lät det annorlunda.

– Jag tycker det är viktigt att partierna håller ihop sina budskap att man har samma politik i Europa och de gemensamma institutionerna som företrädare hemma i Sverige, sade Fredrik Reinfeldt, då.