Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige EU-trea i utsläppsminskning

Under 2012 minskade Sverige sina koldioxidutsläpp tredje mest i EU. I fyra länder ökade dock utsläppen.

Efter Belgien och Finland minskade koldioxidutsläppen i Sverige mest av alla EU-länder mellan 2011 och 2012 – 10,1 procent. För hela EU blev minskningen 2,1 procent. Det visar preliminära uppskattningar från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I jämförelse med 2011 är den genomsnittliga minskningen dock mindre – då reducerades koldioxidutsläppen i EU med 4,1 procent.

I alla EU-länder utom fyra minskade utsläppen: Malta, Storbritannien, Litauen och Tyskland.

I absoluta tal släpper Tyskland, Storbritannien och Italien ut mest koldioxid i EU.

Koldioxid står för ungefär fyra femtedelar av EU:s alla utsläpp av växthusgaser och är en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen.