Hoppa till artikelns andra spalt.

Euromotstånd grundmurat i svensk opinion

Det senaste halvårets händelser har inte nämnvärt påverkat svenskens inställning till EU och euron. På ett år har opinionen i båda fallen blivit mer negativ.

Stödet för euron i Sverige är fortfarande svagt även om en liten och statistiskt säkerställd ökning har skett sedan november i fjol. Men räknat på motsvarande mätning för ett år sedan har nej-sidan stärkts med närmare fyra procentenheter. I dag stödjer 10,9 procent av svenskarna ett eurointräde medan 81,4 procent är mot. Det visar Statistiska centralbyråns senaste opinionsundersökning genomförd i maj.

Under 2009 var stödet för euron som starkast i Sverige sedan den gemensamma valutan togs i bruk den första januari 2002. Därefter har svenskens stöd för valutasamarbetet stadigt minskat.

Annons

Opinionen kring EU-medlemskapet har förändrats marginellt sedan november med drygt 44 procent av de tillfrågade som är positiva. 27 procent är mot och närmare 29 procent är osäkra.

Sett på ett år har dock stödet för EU-medlemskapet minskat från knappt 47 procent till dagens dryga 44 procent. Nästan samtliga röster har under året gått till nejsidan som växt med närmare tre procentenheter från dryga 24 procent.