Sverige har största sysselsättningsglappet i EU

Sverige är det EU-land som har den största skillnaden i sysselsättning på arbetsmarknaden mellan egna medborgare och personer som har medborgarskap utanför EU.

Om man ser till skillnaden i sysselsättningsgraden – andelen av hela befolkningen i arbete – mellan medborgare och dem som kommer utifrån EU är Sverige sämst i unionen.

2012 hade svenska medborgare den näst högsta sysselsättningsgraden i EU medan de som i Sverige är medborgare i ett icke EU-land hade den näst lägsta sysselsättningsgraden. Skillnaden är nästan 31 procentenheter vilket är den största differensen av alla EU-länder. För EU-medborgare på den svenska arbetsmarknaden är motsvarande skillnad bara 2,9 procentenheter. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Även när det gäller arbetslösheten, alltså andelen av arbetskraften som inte är i arbete, hamnar Sverige långt ned på listan. Med en arbetslöshet på 30,5 procent bland dem som kommer utanför EU var Sverige efter Spanien, Grekland och Belgien 2012 sämst i unionen på att få denna grupp i jobb.

Arbetslösheten bland svenska medborgare var under 2012 7,2 procent och för EU-medborgare i Sverige 9,4 procent. Motsvarande siffror för dem med medborgarskap utanför EU var på svensk arbetsmarknad 30,5 procents arbetslöshet. Här kan bara Belgien uppvisa större skillnader mellan de olika grupperna på arbetsmarknaden.