Värdet på holländska bostäder fortsätter att falla

Bostadslånen var i fjol högre än värdena på bostäder för 1,3 miljoner nederländska hushåll.

Bostadslånen för de 1,3 miljoner hushållen var sammanlagt motsvarande 563 miljarder kronor högre än värdet på deras bostäder. Det visar färska siffror från Nederländernas centralbank DNB. Skillnaden beror enligt centralbanken på sjunkande huspriser.

Framför allt rör detta husägare som köpt sin bostad under det senaste årtionde.

Sammanlagt är dock värdena på bostäderna högre än lånen, men sedan 2007 minskar denna siffra en utveckling som spås fortgå åtminstone till 2015 enligt bankens prognos.