Uppdaterade utsläppsrätter får stöd i EU-parlamentet

EU-parlamentet gav på onsdagen tummen upp för en modifierad kompromiss som ska tvinga upp priserna på utsläppsrätter för koldioxid.

Med röstsiffrorna 344 för, 311 mot och 46 som avstod beslutade EU-parlamentet att skjuta upp försäljningen av utsläppsrätter för högst 900 miljoner euro i syfte att pressa upp priset för att släppa ut koldioxid.

EU-parlamentet avvisade i mitten av april i år kommissionens ursprungsförslag att skjuta upp försäljningen. Frågan gick sedan tillbaka till parlamentets miljöutskott där en kompromiss arbetades fram som nu alltså får stöd av en knapp majoritet.

Efter sommaruppehållet kan EU-parlamentet, medlemsländerna och kommissionen inleda förhandlingar för att nå en gemensam ståndpunkt.

Syftet med utsläppshandel är att gynna företag som investerar i miljövänlig energi och göra det dyrare för dem som släpper ut koldioxid. Men priset på utsläppsrätterna har under de senaste åren sjunkit rejält: från toppen i april 2006 då det kostade 31 euro att släppa ut ett ton koldioxid till i dag då det kostar endast runt fyra euro.