Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen lovar krafttag mot prisskillnader för mobilsamtal

Priset för samma typ av mobilsamtal varierar stort mellan EU-länderna. I september kommer EU-kommissionen med ett åtgärdsförslag.

Nederländerna och Luxemburg är de i särklass dyrast länderna att ringa mobilt i — drygt 125 öre per minut 2011. Billigaste är det i Litauen som med motsvarande 16 öre per minut. Sverige och Tyskland placerar sig strax under EU-snittet på cirka 80 öre per minut.  

Prisvariationerna kan inte förklaras av skillnader i kvalitet, i kostnaden för att tillhandahålla tjänsten eller i köpkraft, säger EU-kommissionen som gjort jämförelsen.

– Prisskillnaderna visar tydligt att de 28 nationella telekommunikationsmarknaderna av idag i EU inte gagnar konsumenterna på samma sätt som en verklig inre marknad skulle göra, säger Neelie Kroes, vice ordförande i Europeiska kommissionen. Hon betonar att det är av största betydelse för EU att snabbt vidta åtgärder för att skapa en verklig inre marknad. Ett åtgärdsförslag väntas under september meddelar kommissionen.