Hoppa till artikelns andra spalt.

Europarådet kräver besked om brittisk yttrandefrihet i Snowdenaffären

Europarådet har inlett en undersökning om Storbritannien kränkt rätten  yttrandefrihet när de i söndags grep David Miranda och uppgiften om att The Guardian tvingats förstöra sina datorer i samband med Snowdenaffären.

I ett brev till den brittiska inrikesministern Theresa May på onsdagen kräver  Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland klarhet i de två händelserna och hur de förhåller sig till Storbritanniens skyldigheter enligt Europakonventionen.

"Dessa åtgärder, om bekräftade, kan ha en potentiellt dämpande effekt på journalisters yttrandefrihet som är garanterad i artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna." skriver Thorbjörn Jagland.


----
Artikel 10 ger under vissa omständigheter alla människor " frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser" Se vidare nedan.

Artikel 10 i Europakonventionen om yttrandefrihet.

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.