Hoppa till artikelns andra spalt.

Statligt stöd till kärnkraft inte självklart

Vilka regler ska EU ha när det gäller statligt stöd till kärnkraft?  EU-kommissionen kommer med ett förslag i slutet av september rapporterar Reuters.

I ett läckt dokument från EU-kommissionen  i förra månaden framkom att kommissionen kan tänka sig tillåta statligt stöd till utbyggnaden av kärnkraft. Men enligt en talesperson från kommissionens generaldirektorat för konkurrens finns inga planer på att främja statligt stöd till kärnkraft. Varje förfrågan om det från medlemsstaterna skulle bedömas från fall till fall.

Kärnkraftsförespråkare ser inte någon snabb förändring av nuvarande regelverk.

"Det är fortfarande en lång väg att gå innan EU-kommissionen erkänner kärnkraft tillsammans med förnybara energikällor som en av de viktigaste energilösningar till klimatförändringar," sade en talesman för World Nuclear Association, ett globalt nätverk som företräder kärnkraftsindustrin till Reuters.

Beslut om riktlinjerna för statligt stöd i miljö - och energifrågor tas av EU-kommissionen och väntas inte förrän efter årsskiftet.