Kommissionens ordförande José Manuel Barroso under sitt årliga linjetal om EU.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Barroso: Allt behöver inte beslutas på EU-nivå

Bankunionen, finansiering till småföretag och den rekordhöga arbetslösheten som de viktigaste frågorna att lösa, sade José Manuel Barroso i sitt årliga linjetal och tillade: Krisen har för alltid förändrat Europa.

I sitt förra linjetal, för ett år sedan, manade kommissionens ordförande José Manuel Barroso att EU måste röra sig mot en ”federation av nationalstater”. Under dagens tal nämnde han inte ordet federal utan gav istället en vink till länder som Storbritannien och Nederländerna som alltmer högljutt krävt befogenheter tillbaka från Bryssel.

– Inte allt behöver beslutas på europeisk nivå. Europeiska unionen måste vara stor på stora saker och mindre på mindre saker, något som vi emellanåt kan ha försummat tidigare, sade José Manuel Barroso på onsdagen och möttes av applåder från det det halvfulla EU-parlamentet i Strasbourg.

I sitt fjärde och sista linjetal inför nästa års Europaval pekade kommissionens ordförande på flera tecken att krisen börjar lätta.

– Vi ser att de länder som är mest utsatta för krisen och nu gör mest för att reformera sina ekonomier börjar märka positiva resultat, sade José Manuel Barroso och lyfte fram att de mest utsatta krisländerna betalar mindre i ränta för att låna pengar, industriproduktionen ökar och tilliten på marknaden återkommer.

Barroso pekade ut bankunionen, finansiering till småföretag och den rekordhöga arbetslösheten som de tre viktigaste frågorna att lösa nu. Han betonade också vikten av satsningar på den digitala ekonomin och forskning och utlovade samtidigt ett nytt förslag den andra oktober om en ”social dimension på valutasamarbetet”.

– Att stärka den sociala dimensionen tillsammans med arbetsmarknadens parter är en prioritet för de kommande månaderna, sade Barroso som menade att krisen för alltid förändrat Europa.

– Denna kris är annorlunda, detta är inte en cyklisk kris utan en strukturell kris. Vi kommer inte komma tillbaka till det gamla normala, sade José Manuel Barroso.

Flera ledande parlamentariker höll med om att krisen inte är över men att Barroso och hans 27 kommissionärskollegor inte gjort tillräckligt.

– Dessa första tecken på återhämtning är mer ett bevis för faktumet att vi slagit i botten av recessionen och det innebär att vi går in i en andra fas av krisen, sade liberalernas gruppledare Guy Verhofstadt och drog paralleller till Japan där ekonomin efter deras kris på 1990-talet gick in i en stagnationsperiod på tjugo år.

Socialdemokraternas gruppledare Hannes Swoboda pekade på att arbetslösheten fortfarande inte minskar och de grönas ledare Rebecca Harms sade att det är oacceptabelt att kommissionen inte har prioriterat miljöfrågan högre.

– Ni kan göra Europa bättre, herr Barroso, ni hade kunnat göra Europa bättre! sade Rebecca Harms.

Debatten efter talet avlutades som vanligt med att kommissionsordföranden fick svara på parlamentarikernas kritik. José Manuel Barroso, som tidigare låtit sig tyglas av ett minutiöst genomarbetat talmanus, släppte då lös en ovanligt frispråkig kavalkad av höftskott mot kritikerna.

– Under valet kommer många av väljarna att skylla på EU för vad som faktiskt var en del medlemsländers och regeringars beslut eller brist på beslut. Det finns en tendens att europeisera misstag och nationalisera framgång, sade José Manuel Barroso i sitt avslutningstal och möttes av applåder från de flesta partigrupper i parlamentet.