Annons

EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen vill ha mer makt över medlemsländerna

Kommissionär Viviane Reding vill att kommission får större möjligheter att övervaka och straffa EU-länder som inte följer rättsstatliga principer.

EU:s rättighetskommissionär och vice ordförande i kommissionen Viviane Reding menar att kommissionens nuvarande möjligheter att hindra att medlemsländerna att överge rättsstatliga principer är för liten. För att motverkade detta vill hon ta ett federalt kliv och ge kommissionen större makt att hantera medlemsländer som ruckar på väsentliga rättsprinciper.

– Alla medlemsländer måste värna om oberoendet, effektiviteten och kvalitén på rättssystemet i ett annat medlemsland, sade Viviane Reding under ett tal i förra veckan.

Hon hänvisade till att både EU-parlamentet och medlemsländerna efterfrågat ett bättre verktyg för att hantera rättsliga kriser som dem i exempelvis Frankrike 2010 då romer kastade ur landet och situationen i Ungern där regeringen beskylls för att bland annat underminera domstolarnas oberoende.

Viviane Reding efterfrågar en europeisk justitieminister och att den tidigare i år lanserade resultattavlan för rättssystemen, som ett utvärderingsverktyg för hur väl de nationella rättssystemen fungerar, ska utgöra den del av kommissionens framtida verktyg.

I ett första steg vill Reding använda det redan befintliga EU-fördraget för att sedan, genom ett tillägg, bygga ”en stark grund för en mer långtgående rättsäkerhetsmekanism som skulle inbegripa mer utförlig övervakning- och sanktionsmakt för kommissionen”.

– Detta skulle öppna möjligheten för kommissionen att inleda förfaranden för brott mot grundläggande rättigheter i medlemsländerna även om det inte handlar om genomförandet av EU-lag. Jag medger att detta skulle vara ett mycket stort federalistiskt steg, sade Viviane Reding.

I dag finns två möjligheter till sanktioner. Det så kallade överträdelseförfarandet där EU-landet som bryter mot mänskliga fri- och rättigheter riskerar böter. Det andra är den så kallade artikel sju, där landet får sin rösträtt i ministerrådet indragen.

Närmare detaljer i kommissionens plan kommer att läggas fram av ordförande José Manuel Barroso då han på onsdag håller sitt halvårsvisa ”State of the Union”-tal.