Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill digitalisera skolundervisningen

EU-kommissionen vill förbereda unga européer för den framtida arbetsmarknaden genom att satsa på digitala hjälpmedel.

Nästan två tredjedelar av nioåringarna i EU-länderna använder i dag inga digitala verktyg i undervisningen, enligt EU-kommissionen.

Detta vill kommissionen råda bot på genom en handlingsplan på 24 punkter som presenterades på onsdagen. Pengarna till initiativet ska komma från bland annat unionens forskningsprogram Horisont 2020 och olika EU-fonder.

– Vi måste satsa mer på att ge i synnerhet ungdomar de digitala färdigheter som de behöver i framtiden. Det räcker inte med att de kan använda en app eller ett program, utan vi behöver unga som kan skapa egna program. Målet är att människorna i EU ska bli mer anställbara, kreativa, innovativa och företagsamma, sade EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou i ett uttalande.

Kommissionen räknar med att nio av tio jobb 2020 kommer att kräva sådana digitala färdigheter.