Hoppa till artikelns andra spalt.

Nio länder kräver mer EU-stöd till tobaksodling

Jordbruksministrar från nio EU-länder under ledning av Italien kräver att EU:s jordbruksuppgörelse från juni rivs upp för att öka bidragen till tobaksodlare.

I juni kom Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen överens om hur jordbruksstöden ska fördelas från 2014. Italien, som har EU:s största tobaksodlingar, vill tillsammans med åtta andra EU-länder riva upp juniavtalet för att säkerställa ytterligare EU-stöd till tobaksodlarna, skriver nyhetsbyrån Reuters på tisdagen.

Enligt de nio länderna blir tobaksodlarna orättvist diskriminerade eftersom EU-länderna inte är tillåtna att ge samma direktstöd till dem som ges till exempelvis spannmålsproducenter där odlingsförutsättningarna är dåliga.

En anonym EU-tjänsteman sade dock till nyhetsbyrån att det inte var troligt att tobaksländerna skulle få tillräckligt stöd från andra EU-länder för att riva upp juniavtalet.

I EU produceras fyra procent av världens tobak.

Följande länder vill ha mer pengar till tobaksodlarna: Italien, Frankrike , Spanien, Grekland, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Kroatien.