Studie: Ungdomsarbetslösheten kostar två biljoner kronor

Sedan finanskrisens början beräknas förlusten för samhället för den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i EU vara 1 953 miljarder kronor.

Undersökningen, genomförd av Viadrinauniversitetet i Frankfurt an der Oder för tyska tidningen die Welts räkning, har beräknat hur mycket varje arbetslös ungdom i EU skulle tjäna om de hade haft jobb i sina hemländer och därmed kunnat bidra till samhällsekonomin.