19 EU-miljarder bortsvindlade

Enligt beräkningar från EU:s antikorruptionsbyrå Olaf snillades EU-stöd för motsvarande drygt 19 miljarder kronor bort i åtta medlemsländer under 2010.

Siffrorna, som publicerades på tisdagen i EU-parlamentet, är en uppskattning av kostnaden av korruption i EU-stödda projekt inom fem sektorer i åtta slumpvist valda medlemsländer, rapporterar EUobserver.

Ett av de vanligaste sätten att stjäla pengar, som kommer från EU:s och medlemsländernas budgetar, är att blåsa upp priset på ett kontrakt över marknadsvärdet.

Enligt studie uppgår kostnaden av korruption till 3-4 procent när företag upphandlar om olika EU-projekt. Kommissionen har tidigare uppskattat bortfallet till en procent.

I slutet av november lanserar kommissionen en landspecifik rapport som tar upp områden där medlemsländerna måste förbättra sig för att i framtiden minska korruptionen.