94 procent av rökarna i EU började innan de fyllt 25 år. 70 procent innan sin 18e födelsedag. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker urvattnar strängare tobaksregler

Under tisdagens bitvis jämna omröstning gick EU-parlamentet mot kommissionen på många punkter och vattnade ur ett förslag som ska minska rökningen i unionen.

– Frågan är huruvida vi skydda jobb eller skydda liv, sade EU:s hälsokommissionär Tonio Borg som ansvarar för förslaget innan tisdagens omröstning.

Den uppskjutna omröstningen i EU-parlamentet har kantats av en massiv lobbyistkampanj för att vattna ur kommissionens ursprungliga förslag som presenterades 19 december i fjol. Målet med förslaget är att få unga att inte börja röka – i dag börjar nästan 19 av 20 av dem som röker göra det innan de fyller 25 år.

Omröstningen var tidigare planerad till september men parlamentets mittenhögerpolitiker fick den uppskjuten till oktober. Det omfattande lobbandet från tobaksindustrin har fått skarp kritik från bland annat chefen för Världshälsoorganisationen WHO, Margaret Chan och höga EU-tjänstemän.

– Det pågår en tidigare aldrig sedd lobbyistkampanj från industrin i EU-parlamentet med den uttalande avsikten att försöka förhindra denna lagstiftning, sade en anonym högt uppsatt tjänsteman i rådet, rapporter Reuters.

Uppskjutningen fick hälsoministrarna från 16 medlemsländer, däribland Sveriges Maria Larsson (KD), att i ett gemensamt uttalande be parlamentarikerna att skynda på så att förhandlingar mellan rådet och parlamentet kan påbörjas.

Under tiden lades ytterligare ändringstillägg till kommissionens förslag som under omröstningen på vissa punkter vattnades ur, i många fall med liten marginal. Parlamentet närmade sig därmed medlemsländernas sedan i somras fastställda position i frågan.

Bland annat röstade EU-parlamentarikerna för att minst 65 procent av cigarettpaketen ska täckas av avskräckande chockbilder och text, kommissionen hade velat ha 75 minst procent. Nuvarande EU-lagstiftning säger minst 30 procent av paketet. Samtidigt avslogs förslag på att göra hela cigarettpaketen neutrala.

EU-parlamentet gick även emot kommissionens förslag att förbjuda smala cigaretter och medicinklassa elektroniska cigaretter vilket skulle ha inneburit att de tvingats genomgå en rigorösare reglering än som nu blir fallet.

Parlamentet röstade också för ett fullständigt undantag från tillsatsregler för svenskt snus. Dock får det fortsatt inte säljas i Danmark eller Finland

Tobaksliknande produkter som chokladcigaretter kommer heller inte förbjudas vilket några parlamentariker hade krävt.

EU-parlamentet följde kommissionens förslag och förbjöd små cigarettpaket och mentolcigarretter som inte längre får säljas om fem år.

Den brittiska socialdemokraten Linda McAvan som ansvarar för tobaksdirektivet i parlamentet fick mandat att inleda förhandlingar med medlemsländerna snarast för att hitta en gemensam ståndpunkt.