I dag lanserar den europeiska gröna rörelsen en webbplats – food-revolution.eu – för att visa att det redan finns många som förändrar vår matproduktion i rätt riktning, och för att skapa en plattform för att förändra EU:s lagstiftning om mat. Det skriver Europaparlamentariker Isabella Lövin (MP) och riksdagsledamoten Peter Eriksson (MP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europa behöver en matrevolution

I dag, på världsmatdagen 16 oktober, vill vi slå ett slag för alla dem som arbetar för att förändra vår matproduktion i rätt riktning. Det skriver Europaparlamentariker Isabella Lövin (MP) och riksdagsledamoten Peter Eriksson (MP) kandidat i EU-valet.

 

Man brukar prata om att politik börjar vid köksbordet. Det är en bra utgångspunkt, för på tallriken möts vår tids stora utmaningar. Klimat, social rättvisa, hälsa, miljö.

I dag, på världsmatdagen 16 oktober, vill vi slå ett slag för alla dem som arbetar för att förändra vår matproduktion i rätt riktning.

Det saknas inte initiativ för ekologisk odling, för hållbart fiske, för att minska matsvinnet, för att ge människor tillgång till giftfri och närproducerad mat. Och i dag lanserar den europeiska gröna rörelsen en webbplats – food-revolution.eu – för att visa att det redan finns många som förändrar vår matproduktion i rätt riktning, och för att skapa en plattform för att förändra EU:s lagstiftning om mat.

Dagens livsmedelssystem gynnar en intensiv produktion som är beroende av bränsle, konstgödsel och gifter och som därför inte alls är så effektiv som vi luras att tro.

Som politiker ser vi det som vårt ansvar att skapa förutsättningar för bättre mat genom att skapa bättre lagstiftning. Mycket av denna lagstiftning sker på EU-nivå.

I EU:s nya lag om frön vill vi ge bönder tillgång till utsäde utan patent och utan genmodifieringar. Vi vill inte att ett fåtal kemi- och fröföretag tar kontroll över allt som odlas genom en katalog med patenterade fröer.

Bin dör i en alarmerande takt och det vill vi motarbeta genom att sätta stopp för de gifter som dödar bina och genom att gynna ett varierat odlingslandskap utan monokulturer.

Mycket behöver göras för att förhindra nya köttskandaler. Mat ska tydligt märkas med var köttet kommer ifrån och kontrollen måste stärkas. Vi vill förbjuda djurtransporter längre än åtta timmar – och helst se till så att inte ens så långa transporter behövs.

Snart kommer EU att anta nya smittskyddsregler för djur och då är det viktigt att arbeta förebyggande istället för att proppa djuren fulla med antibiotika. Frihandel ska inte vara viktigare än smittskydd – det finns ingen anledning att transportera djur kors och tvärs i Europa.

Vi gröna har spelat en viktig roll för att få på plats en ny fiskepolitik som gör det möjligt för fiskbestånden att växa till sig i EU och som öppnar för att kustnära fiskare kan få en större del av kvoterna. Vi vill se till att den här politiken nu efterlevs.

Att sätta ett stopp för den svenska försäljningen av fet fisk med höga halter av dioxiner skulle inte betyda ett stopp för surströmmingen men vore däremot ett slag för folkhälsan. Vi beklagar att EU-parlamentet nyligen sade nej till att förbjuda de farligaste bekämpningsmedlen i produktionen av barnmat, men vi vill driva frågan vidare.

Det är inte nödvändigtvis klimatsmart eller effektivt att använda jordbruksmark till att odla biobränslen och därför är det bra att Europaparlamentet nyligen röstade för att de indirekta negativa klimateffekterna av biobränslen måste tas med i beräkningen.

Kort sagt behövs det en omställning av hela vårt livsmedelssystem, från fröproducent till återförsäljare. Människor vill ha mat som är fri från gifter och patent, som är nyttig och närproducerad. Men i dag är det tyvärr lättast och billigast att välja den mat som är skadlig för miljö och omvärld.

Om drygt sju månader är det val till Europaparlamentet. Vi gröna driver debatten om hållbar mat i Europa och vi vill fortsätta att arbeta för renare mat på våra tallrikar. Du kan gå med oss i matkampen på sajten food-revolution.eu.

Isabella Lövin (MP), Europaparlamentariker

Peter Eriksson (MP), riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet