Forskarstudie underkänner europeisk krispolitik

Finanskrisen har använts av europeiska politiker för att riva ned EU:s sociala dimension, menar tre forskare på Europafackets utredningsinstitut i en ny studie.

De tre forskarna Christophe Degryse, Maria Jepsen och Philippe Pochet på Europafackets utredningsinstitut, ETUI, menar att den sociala dimensionen i EU har hamnat i skymundan efter att finanskrisen tog fart 2008.

”Efter att första ha tacklat krisens början 2008-2009 med åtgärder för att stärka ekonomin och sysselsättningen började medlemsländerna att genomföra omfattande program för att minska offentliga utgifter och strukturreformer [… som] relaterade till arbetsrätt och socialt skydd”, heter det i rapporten där forskarna beskriver de reformer som genomfördes som ”drakoniska”.

Enligt dem rättfärdigades dessa reformer av europeiska politiker med hjälp av krisen och menar att de inte utgör en del av en ekonomisk cykel.

”[Reformerna] är faktiskt ämnade att omforma hela områden inom den europeiska sociala modellen – arbetsrätt, kollektivavtal, dialogen mellan arbetsmarknadens parter, löneformationssystemet, industrins två sidor och socialskyddets grunder”, skriver de och menar att de länder som haft minst arbetslöshet är de som har de starkaste sociala inrättningarna och kollektivavtal.