Statsminister Fredrik Reinfeldt på väg in till ett tidigare EU-toppmöte. Arkivbild.

Statsminister Fredrik Reinfeldt på väg in till ett tidigare EU-toppmöte. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Gott och blandat på EU-toppmöte

Avstämning och diskussion om ekonomin och aktuella frågor väntas på ett ovanligt spretigt toppmöte i Bryssel.

EU-toppmötet som inleds i dag torsdag och avslutas i morgon fredag har ett flertal punkter på dagordningen. En större diskussion ska hållas kring behovet av en utvecklad digital ekonomi som väntas ge ökad tillväxt, mer innovation och om behovet att helt och fullt genomföra tjänstedirektivet.

Tillståndet inom den ekonomiska och monetära unionen, EMU, är en annan huvudpunkt tillsammans med försöken att få ett nytt regelverk för banker på plats inom ramen för den så kallade bankunionen.

Toppmötet betraktas av många bedömare som ett mellanmöte som inte väntas ta några avgörande beslut. Något som också märktes av det måttliga intresse för mötet som präglade flera av riksdagsledamöternas inlägg när EU-nämnden diskuterade toppmötet och Sveriges positioner med statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på onsdagen.

– Man får lite intrycket att det här är ett toppmöte i väntan på en tysk regering för det är inte så mycket nytt som presenteras, sade den politiske veteranen Bo Bernhardsson (S) vid sitt anförande. Han betonade dock det positiva med att toppmötet ska diskutera en social dimension något som han menade inte bara borde begränsas till EMU utan gälla för hela det europeiska samarbetet.

Fredrik Reinfeldt valde inför EU-nämnden att lyfta fram det positiva med att underlätta för en digitalisering av ekonomin för ökad effektivitet, fler arbetstillfällen och ökad tillväxt som följd.  

Kommissionens förslag till nya spelregler för den europeiska telekomindustrin som presenterades september välkomnas av regeringen. Samtidigt höjde statsministern ett varningens finger för vad ett allt för snabbt och ogenomtänkt nytt regelverk kan få för konsekvenser för den svenska telekomindustrin.

– Det är ett omfattade paket med långtgående åtgärder och en mycket komplex materia både juridiskt och tekniskt sett. Det viktiga är att vi ordentligt utreder vilka regler som ska gälla på detta framtidsområde än att det går fort, sade Fredrik Reinfeldt utan att gå in på närmare detaljer.

Sverige stöder arbetet med att minska regelbördorna för företagen. Smart lagstiftning är viktigt för konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt för svenska företag sade statsministern och lade till en reservation mot förslaget att mindre företag ska slippa följa ett stort antal lag och regler.

– Vi kan inte stödja att små och medelstora företag generellt undantas från lagstiftningen. Eventuella undantag ska beaktas från fall till fall.

Det senaste året har det cirkulerat flera mer eller mindre långtgående förslag på hur euroländerna ska fördjupa sitt samarbete för att hantera den ekonomiska krisen. Fredrik Reinfeldt kunde konstatera att frågor om en gemensam budget för euroländerna och ett gemensamt finansdepartement inte längre låg på förhandlingsbordet. Istället handlar diskussionen numera om hur man ska säkerställa att nödvändiga ekonomiska reformer genomförs i medlemsländerna. Frankrike och Tyskland har lagt fram ett ännu okonkret förslag om att införa reformkontrakt mellan EU-länder och EU, något som även väntas diskuteras vid EU-toppmötet i december.

– Från svensk sida instämmer vi att det finns ett stort behov av ekonomiska reformer. Det finns dock redan redskap för att främja reformarbetet. Utmaning i dag består inte i att skapa nya regelverk utan att effektiv tillämpa de existerande bestämmelserna. Det handlar framförallt om åtgärder som måste vidtas på nationell nivå, sade Fredrik Reinfeldt.

Han betonade dock att Sverige inte skulle stå i vägen för en ytterligare stärkning av den ekonomisk politiska samordningen inom euroområdet om förslaget om reformkontrakt skulle bli aktuell.