Vi behöver nu fundera på vilka maktbefogenheter vi kan flytta tillbaka till nationalstaterna, snarare än tvärtom. Det skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i en debattartikel i Svd.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kristdemokraterna vill ge nationalstater mer makt

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund kritiserar EU för demokratiskt underskott och menar att unionen blivit ett hot mot sig själv.

Göran Hägglund argumenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att EU under 2000-talet rört sig i en kontraproduktiv riktning.

”Ett EU som försöker göra för mycket kommer till sist att leverera för lite.” skriver Hägglund som menar att det demokratiska underskottet i EU började med att Bryssel ignorerade omröstningarna i Nederländerna och Frankrike om en författning.

Bristande ekonomisk-politisk disciplin i kombination med en ständigt stigande aptit på medlemsstaters egna angelägenheter; där både börjar och slutar EU:s problem.”, resonerar Göran Hägglund som därmed sällar sig till den EU-kritiska hållning som initierades av brittiske premiärministern David Cameron tidigare i år.

Hägglunds, och Camerons, lösning på detta är att fundera på vilka frågor som kan flyttas från EU-nivå till medlemsländerna.

“Vi behöver nu fundera på vilka maktbefogenheter vi kan flytta tillbaka till nationalstaterna, snarare än tvärtom.” skriver Hägglund som bland annat vill se över EU-administrationens kostnader, bekämpa fusket med EU-bidrag och stoppa Europaparlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg.

Hägglunds kristdemokrater vill att EU istället fokuserar på migration, internationell brottslighet, miljö samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sade i onsdags efter EU-nämndens möte i riksdagen till Europaportalen att det inte var aktuellt för svensk del att som Nederländerna och Storbritannien utreda vilka beslut och frågor som borde flyttas från EU till nationell nivå.