Annons

Vi behöver nu fundera på vilka maktbefogenheter vi kan flytta tillbaka till nationalstaterna, snarare än tvärtom. Det skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i en debattartikel i Svd.

Vi behöver nu fundera på vilka maktbefogenheter vi kan flytta tillbaka till nationalstaterna, snarare än tvärtom. Det skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i en debattartikel i Svd.

Kristdemokraterna vill ge nationalstater mer makt

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund kritiserar EU för demokratiskt underskott och menar att unionen blivit ett hot mot sig själv.

Göran Hägglund argumenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att EU under 2000-talet rört sig i en kontraproduktiv riktning.

”Ett EU som försöker göra för mycket kommer till sist att leverera för lite.” skriver Hägglund som menar att det demokratiska underskottet i EU började med att Bryssel ignorerade omröstningarna i Nederländerna och Frankrike om en författning.

Bristande ekonomisk-politisk disciplin i kombination med en ständigt stigande aptit på medlemsstaters egna angelägenheter; där både börjar och slutar EU:s problem.”, resonerar Göran Hägglund som därmed sällar sig till den EU-kritiska hållning som initierades av brittiske premiärministern David Cameron tidigare i år.

Hägglunds, och Camerons, lösning på detta är att fundera på vilka frågor som kan flyttas från EU-nivå till medlemsländerna.

“Vi behöver nu fundera på vilka maktbefogenheter vi kan flytta tillbaka till nationalstaterna, snarare än tvärtom.” skriver Hägglund som bland annat vill se över EU-administrationens kostnader, bekämpa fusket med EU-bidrag och stoppa Europaparlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg.

Hägglunds kristdemokrater vill att EU istället fokuserar på migration, internationell brottslighet, miljö samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sade i onsdags efter EU-nämndens möte i riksdagen till Europaportalen att det inte var aktuellt för svensk del att som Nederländerna och Storbritannien utreda vilka beslut och frågor som borde flyttas från EU till nationell nivå.