Minskad EU-budget fick nej

EU-parlamentet röstade på onsdagen bort medlemsländernas krav på en minskad EU-budget för nästa år.

Med en stor majoritet gick EU-parlamentarikerna på tvären med medlemsländerna och anser att budgetposter för tillväxt, sysselsättning och EU:s utrikespolitik inte ska minskas. Sammanlagt handlar det om 240 miljoner euro (1,06 miljarder euro åtagande).

– Det står redan klart att det årliga utbetalningstaket för 2014 kommer att bli otillräckligt för att möta de faktiska behoven, sade EU-parlamentarikern Göran Färm (S) som ansvarar för budgetfrågor i den stora socialdemokratiska partigruppen S&D.

Nu har EU-parlamentet och medlemsländerna tre veckor på sig att nå en överenskommelse. Om ingen uppgörelse är i hamn 13 november måste kommissionen presentera ett nytt budgetförslag.

– Vi alla, rådet, kommissionen och parlamentet, måste nu ta vårt ansvar i de svåra förhandlingar vi har framför oss. En sak ska vi ha klar för oss: parlamentet kommer inte att tillåta att underskott flyttas över till nästa år, sade ansvarig EU-parlamentariker, konservative Alain Lamassoure.

Kommissionen välkomnade parlamentets ställningstagande.

– Detta är en förnuftig ståndpunkt: när våra stats- och regeringschefer ständigt kräver mer arbete och investeringar på EU-nivå inom områden som tillväxt och sysselsättning eller vetenskap och forskning, kan vi inte, som föreslagits av rådet, skära just dessa områden i EU:s budget, sade budgetkommissionär Janusz Lewandowski.