EU:s sysselsättningskommissionär László Andor har länge ordtampats med flera medlemsländer om vilken inverkan EU-migranter har på de sociala trygghetssystemen. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Studie: EU-migranter ingen börda för välfärdssystemen

En ny EU-studie visar att vissa medlemsländers oro för ”välfärdsturism” är obefogad. Men kommissionen öppnar samtidigt för möjligheten att söka EU-pengar vid plötsliga migrantströmmar.

Studien, som EU-kommissionen låtit genomföra, konstaterar att EU-medborgare som lever i andra medlemsländer i de flesta fall inte använder dess sociala trygghetssystem i större utsträckning än av landets invånare gör.

”Det verkar som att välfärdsutbetalningar för EU-födda migranter är lika eller mindre än för infödda”, heter det där bevis i andra studier som visar på motsatsen kallas ”små eller inte statistiskt signifikanta”.

Man slår också fast att det finns föga bevis för att EU-medborgare flyttar till andra, rikare medlemsländer för att utnyttja deras välfärdssystem. De viktigaste anledningarna till att flytta är att hitta arbete eller släkt och familj.

– Denna studie gör det klart att flertalet EU-medborgare flyttar till ett annat medlemsland för att arbeta och sätter omfattningen av så kallad välfärdsturism som varken är omfattande eller systematisk i perspektiv, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor i ett uttalande.

Studien genomfördes efter att fyra medlemsländer, Storbritannien, Österrike, Tyskland och Nederländerna, i ett brev vädrat sin oro för att framför allt rumäner och bulgarer flyttar för att utnyttja ländernas välfärdssystem.

Men kommissionen kallar detta ”skrämselpropaganda” och menar att inga bevis inkommit från medlemsländerna för att visa att detta är fallet. Men i en del tyska kommuner har utbetalningar till arbetssökande rumäner och bulgarer det senaste året ökat, i Berlin med 38 procent och München med 60 procent.

Kommissionen öppnar därför för att använda pengar från EU:s socialfond för att hjälpa regioner i medlemsländerna som upplever svårigheter att husera och erbjuda utbildning till EU-medborgare från andra medlemsländer.

– Kommissionen medger att det kan finnas regionala eller lokal problem som skapats av en stor och plötslig ström av människor från andra EU-länder, sade László Andor.