EU-parlamentarikerna Kent Johansson (C) och Göran Färm (S) hyser goda förhoppningar om att EU:s långtidsbudget snart får slutligt grönt ljus.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-politiker hoppfulla om långtidsbudget

En fråga återstår för att EU-parlamentet och medlemsländerna ska kunna enas om unionens långtidsbudget.

EU-parlamentet beslutade för två veckor sedan att skjuta upp den tidigare planerade oktoberomröstningen om unionens långtidsbudget för 2014-2020 efter oenighet med medlemsländerna.

Men i förra veckan meddelade det litauiska EU-ordförandeskapet att en av de hittills olösta frågorna, om tilläggsbudgetarna för 2013, är på väg att lösa sig. Medlemsänderna kommer att skjuta till nya pengar för att betala räkningarna för tidigare beslutade EU-projekt i olika EU-länder. Nu är finns bara en olöst fråga krav.

– Av hela EU-budgeten återstår det en enda fråga på ett enda område, sade EU-parlamentarikern Kent Johansson (C) under en pressträff i Stockholm på måndagen.

Den avgörande frågan handlar inte om storleken på långtidsbudgeten – där har parlamentarikerna motvilligt enats med rådet. Istället rör det sig om huruvida EU ska kunna vägra att betala ut regionalfondspengar till medlemsländer som inte har ordning sin budgetbalans.

– Om inte ett land har sin budget i ordning så betalas inte [regionalfonds-]pengar ut, sade Kent Johansson och menar att EU-parlamentet inte tycker att det är rimligt.

– Om [vissa regioner] klarar av att hålla ordning på sin budget, och framför allt i länder som har federativa system, ska de väl inte straffas om inte landets regering inte håller ordning på sin ekonomi, sade Kent Johansson.

Rådet vill ha det så för att kunna utöva påtryckningar mot medlemsländer som inte sköter sin ekonomi enligt EU:s regelverk men EU-parlamentarikern Göran Färm (S) anser att det redan finns tillräckligt påtryckningsmedel.

– Det börjar bli orimligt – det drabbar ju inte den som gjort felet. Jag tycker att det blivit politiskt galet. Vi har redan fattat beslut om ett sådant krav i de så kallade två- och sexpacken, sade Göran Färm och syftade på de befintliga lagarna som ska tvinga EU-länderna till stramare budgetdisciplin.

Rådet och EU-parlamentet ligger just nu i intensiva förhandlingar och enligt Göran Färm ger inte medlemsländerna med sig i frågan.

– Det vi försöker göra är att föra in villkor i sammanhanget. Att det inte får drabba regioner som är dels oskyldiga, dels har väldigt hög arbetslöshet, sade Göran Färm som menar att Tyskland är det drivande medlemslandet i frågan.

Om inte EU-parlamentet och rådet kommer överens förlängs årets EU-budget in på nästa år vilket i praktiken innebär att den bli större än den annars skulle bli.

– Jag tror vi har ganska bra förhandlingsläge. Men det största påtryckningsmedlet är att alla vill att vi ska få den nya budgeten på plats annars får vi en osäkerhet bland olika aktörer, sade Kent Johansson som tror på en kompromiss och får medhåll av Göran Färm.

– Jag är helt övertyga om att vi kommer att fatta beslut i november, sade Göran Färm.