Annons

Efter veckans omröstning i Europaparlamentet är det uppenbart att vi måste fortsätta att familjesäkra politiken skriver Mario Shevchenko.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Vänsterradikala EU-parlamentariker hotar familjens frihet

Efter veckans omröstning i Europaparlamentet är det uppenbart att vi måste fortsätta att familjesäkra politiken. Det skriver kristdemokraten Mario Shevchenko.

Den 22 oktober röstade EU-parlamentet nej till förslag för resolution "Om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter". Förslaget introducerades av den portugisiska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Edite Estrele och utskottet för Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Estrele har någon personlig vendetta mot alla föräldrar i Europa. Efter omröstningen blev resultatet ett nej vilket innebär att resolutionen skickas tillbaka för en ny behandling i utskottet. Kritik har riktats mot den konservativa gruppen i europaparlamentet som röstade emot förslaget. Men de förlag som har lagts fram hotar de mänskliga rättigheterna.

I artikel 16, punkt 3 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det: Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Resolutionen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en frihetsinskränkning som slår hårt mot familjens frihet.

I resolutionen vill man att Europaparlamentet ska uppmana sina medlemsstater att garantera obligatorisk, åldersanpassad och genusmedveten sex och relationsundervisning. Den skall erbjudas i en blandad miljö, med tjejer och killar för alla barn och tonåringar (både i skolan och utanför). Vilket betyder att sexualundervisningen ska inte bara ske i skolan utan EU-länderna ska också använda sig av en obligatorisk sexualundervisning utanför skolan. Det ska vara obligatoriskt för föräldrar att tillhandahålla anpassad information om sex och samlevnadsvetenskap till barnen.

Resolutionen hänvisar till de riktlinjerna som framtogs av ”Regional Office for Europe of the World Health Organization” som heter ” Standards for Sexuality Education in Europe”. Vad innehåller dessa punkter?

Här är ett utdrag från riktlinjerna:

”Barn i åldern 0-4 skall informeras om: "Njutning och välbehag vid beröring av sin egen kropp", "masturbation i barnaåren", "alternativa familjerelationer", rätten att utforska könsidentiteter", rätten att utforska nakenhet och kroppen, att vara nyfiken"och de bör utveckla "nyfikenhet gällande sin egna och andras kroppar" och "en positiv attityd gentemot alternativa livsstilar".

Det här är en del av de obligatoriska riktlinjerna som framförs, där föräldrarna ska lära barnen att uppnå en sexuell tillfredställelse i tidig ålder. Det här räknas inte bara som barnmisshandel och pedofili. Även om resolutionen inte är bindande för länder och fungerar kanske mer som en opinionsbildande tillämpning så är det skrämmande att våra så kallade liberala politiker röstar för denna resolution och vill tillämpa den i landet. Det är också skrämmande att 319 parlamentsledamöter röstade för detta förslag.

Det här bryter mot de mänskliga rättigheterna där föräldrarnas ansvar övertas av staten. Det här är orealistiska och absurda krav från vänsterfalangen inom EU som vill dramatiskt förändra föräldrarnas ansvar över sina barn. Vi måste fortsätta att familjesäkra politiken.

Resolutionen har skickats tillbaka till utskottet för en ny behandling och jag uppmanar EU-parlamentarikerna att fortsätta rösta emot detta förslag för att skydda alla familjers mänskliga rättighet.

Mario Shevchenko

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.